Logo

GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z o.o. Sp. k.
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4
tel./fax: 77 453 06 88, kom: +48 602 643 071
e-mail: geowiert@geowiert.com

Powiększenie

Oferujemy usługi: Geologia inżynierska, Geotechnika i hydrogeologia, Ekspertyzy geotechniczne

LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTÓW


Dysponujemy także własnym laboratorium mechaniki gruntów, umożliwiającym oznaczanie własności fizycznych i mechanicznych gruntów skał dla potrzeb geotechnicznych, złożowych i nasypów, a także do badania agresywności wody względem betonu i konstrukcji stalowych.

Posiadamy sondę dynamiczną lekką, typu SD-10 (DPL) z deklaracją producenta zgodności wyrobu z normami ISO oraz lekką płytę dynamiczną HMP LFG i sondę CPTu.

Więcej informacji >>Uprawnienia Ministra Środowiska
Powiększenie

w zakresie geologii inżynierskiej i hydrogeologii oraz w zakresie wykonywania i nadzoru prac wiertniczych, a także świadectwo uzyskania uprawnień do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V i VII.

Certyfikaty i uprawnienia >>

Wiertnicę geologiczną H 25 S
Powiększenie

Jako jedyni w regionie posiadamy nowoczesną sondę statyczną CPTu, CPT włoskiej firmy PAGANI o sile docisku 200 kN.

Posiadamy samochodową wiertnicę geologiczną H 25 S i wiertnicę H 20 SG.

Opis usprzętowienia >>